Category Archives: Kiến thức ngành nhựa

Qúa trình sản xuất chai nhựa PET

Qúa trình sản xuất nhựa diễn ra qua nhiều giai đoạn . Thông thường , các chai nhựa được sử dụng để đựng nước  uống và các đồ uống khác được làm từ polyethylene terephthalate ( PET ) , bởi vì vật liệu này bền và nhẹ. Để hiểu được quá trình sản xuất nó, […]